Spring naar inhoud

Archief reünie

Met ingang van 2013 wordt de Stichting "Reünie Pematang Siantar" opgeheven. De reünies werden al vanaf 1982 om de twee jaar gehouden in "De Reehorst" in Ede en vanaf 1995 in 'Bronbeek' te Arnhem; in 1997 werd besloten het 'reüniegebeuren' onder te brengen in een Stichting  onder de naam "Stichting Reünie Pematang Siantar". Tevens werd  besloten de reünies voortaan jaarlijks te houden in Bronbeek.
Naast de Pematang Siantar reünie bestonden nog andere reünies met betrekking tot de Oostkust van Sumatra: de reünie van het "Oostkust van Sumatra Instituut" (opgericht in 1916); de "Medan-reünie" (opgericht in 1960) en de "PSV-Brastagi-reünie" (opgericht in 1978). Combinatie van de reünie-locatie - in Bronbeek - en afnemende aantallen reünisten vanwege ziekte, vergrijzing en overlijden gaven aanleiding tot samenwerken en ten slotte tot fusie: met ingang van 2013 worden de bovengenoemde reünies met betrekking tot de Oostkust van Sumatra voortgezet onder de vleugels van één organisatie in Bronbeek. Volgend jaar zal de eerste gezamenlijke reünie plaatsvinden op zaterdag 12 oktober.
Het archief van de Stichting "Reünie Pematang Siantar", inclusief alle gedigitaliseerde foto's, zal worden ondergebracht in het Museum te Bronbeek.


Foto archief reünie Sumatra's oostkust.

Ten geleide

De verzameling foto`s die op de reünies van de Stichting Pematang Siantar Reünie werden tentoongesteld.

De foto`s zijn in de loop van de jaren verzameld en zijn afkomstig van leerlingen van de scholen te Pematang Siantar, Brastagi, Dolok Sinoembah en Dolok Ilir gelegen op de oostkust van Sumatra in het toenmalige Nederlands Indië en latere Indonesië. (1919 – 1958). Het zijn vrijwel allemaal foto`s van algemene situaties betreffende de scholen en internaten.

Foto gegevens Pematang Siantar

Voor zover mogelijk is de herkomst/bron vermeld en beschreven in het volgende document: (PDF)

Foto serie Pematang Siantar

De foto's zijn als volgt genummerd:

De school in Pematang Siantar: 000 t/m 034, 036 t/m 065, 159, 160, 164, 164a, 165a, 170, 170a, 171, 251, 252.
Het internaat in Pematang Siantar: 035, 066 t/m 153, 161, 166, 168a t/m 169d, 172 t/m 176, 253 t/m 257, 260 t/m 268.
Het Pematang Siantar Zwembad: 128, 155 t/m 158a, 165, 167, 168, 258, 259.
Het album Pematang: 201 t/m 218.
De school van Dolok Sinoembah: 179, 219 t/m 223a, 243, 244, 246.
De school van Dolok Ilir: 225 t/m 242.

Foto 000 - 050


Foto 051 - 100

Foto 101 - 150

Foto 151 - 220

Foto 221 - 268

Koppen & Namen Pematang Siantar (K&N)

Bij de volgende foto's behoren onderstaande afbeeldingen met namen:
045, 046, 049 t/m 059, 066a, 066b, 066c, 067, 129,129a, 129b, 169, 179, 223, 228, 229 t/m 233, 236, 238.

Fotoserie van PSV Brastagi

 

Enkele Reünie-foto's