Spring naar inhoud

Poeloe Brayan

Maart 1942 - juni/juli 1945

Het interneringskamp Poeloe Brayan lag ongeveer 8 km ten noorden van Medan aan de weg en spoorlijn van Medan naar de haven Belawan. In Poeloe Brayan bevonden zich de centrale werkplaatsen van de Deli Spoorweg Maatschappij, de DSM, met kleine woningen voor het inheemse personeel en een complex van 18 grotere woningen voor het Europese personeel. Een deel hiervan werd in maart/april 1942 ingericht als kamp voor vrouwen en kinderen uit Medan en van ondernemingen elders op de Oostkust van Sumatra. Het interneringskamp was verdeeld in vijf blokken: Poeloe Brayan A, B, C, D en E. De blokken A, B en C bestonden uit kleine huisjes voor het inheems personeel. In ieder huisje, dat verdeeld was in vier kamers van circa 4 bij 5 meter, werden vier families ondergebracht. Kamp D, de huizen voor het Europese personeel, bevond zich apart van de andere blokken (zie plattegrond van het kamp). Het blok E ten slotte bestond uit vier grote houten hongs (koelieloodsen) en enkele kleine huisjes. Poeloe Brayan is met het kamp Brastagi het grootste interneringskamp voor vrouwen en kinderen op de Oostkust van Sumatra geweest. Van blok C en E zijn de namen van de geïnterneerden bekend; de namen zullen te zijner tijd op deze site gepubliceerd worden. De Stichting Noord Sumatra Documentatie heeft de namen van de geïnterneerden van het kamp Brastagi in een apart boekje uitgegeven.

Het kamp Poeloe Brayan A, B, C en E heeft bestaan van medio april 1942 tot 20 juni 1945. De eerste geïnterneerden waren geëvacueerde vrouwen en kinderen uit Koetaradja en uit Medan en omgeving. In de loop van 1942 en 1943 kwamen hier grote aantallen vrouwen en kinderen uit kleinere kampen bij. Op 17 april 1942 telde het kamp 1.200 vrouwen en kinderen en op 29 juli van dat jaar 2.000 vrouwen en kinderen. Op 6 juli 1944 werden ongeveer 1.000 vrouwen en kinderen van blok E, dat bij regen geheel onder water stond en uiteindelijk zelfs naar het oordeel van de Japanners niet langer was te handhaven, overgebracht naar Gloegoer II. Medio juni 1945 werden de ongeveer 1.000 geïnterneerden van Poeloe Brayan A, B en C en de ruim 1.000 geïnterneerden van Gloegoer II naar Aek Pamienke II overgebracht. Aek Pamienke II, dat evenals Poeloe Brayan A, B en C onder de Europese leiding van Mevr. M. J. Heymans-Lancée stond, telde daarmee ongeveer 2.000 geïnterneerde vrouwen en kinderen.

Poeloe Brayan D heeft bestaan van medio april 1942 tot 23 april 1945. De bewoners van kamp D kwamen in de loop van 1942 van Gloegoer I en van het Serdangkwartier in Medan. Begin 1943 telde kamp D ongeveer 850 geïnterneerde vrouwen en kinderen. Van 21 tot 23 april 1945 werden de bewoners overgebracht naar Aek Pamienke I. De ongeveer 1350 geïnterneerde vrouwen en kinderen van Brastagi, het internaat van de Planters School Vereniging, werden medio juli 1945 overgebracht naar Aek Paminke III. De kampen Aek Pamienke I, II en III telden bijna 5.000 vrouwen en kinderen; het kamp Si Rengo Rengo gaf aan ongeveer 2.000 mannen en jongens onderdak.

Over de lotgevallen van de geïnterneerden in de kampen op de Oostkust van Sumatra zijn gegevens te vinden in de 14 delen dagboeken die door de Stichting Noord Sumatra Documentatie zijn uitgegeven onder de titel 'Noord Sumatra in oorlogstijd'. Hierin zijn naast de oorspronkelijke, chronologisch samengevoegde dagboeken ook plattegronden en overzichtskaarten opgenomen. Aantallen geïnterneerden per kamp, verplaatsingen, transporten en dergelijke zijn te vinden in de 'Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië, 1942-1945', Deel I en II, Asia Maior, Purmerend. , november 2000 en Zierikzee, mei 2002.

Poeloe Brayan gefotografeerd in 1999

Poeloe Brayan anno 2011

In de vrouwenkampen werd naast het schrijven van de meest ingewikkelde recepten om de honger te stillen, ook druk geborduurd. De borduursels werden vaak gebruikt als verjaardagscadeau. Onderstaand een voorbeeld van een dergelijk 'geborduurd kunst werk' uit het vrouwenkamp Poeloe Brayan.

De Indisch-Nederlandse mevrouw Jos Heijmans was kampleidster van het vrouwenkamp Poeloe Brayan A,B,C en E in de omgeving van Medan op Sumatra. Het was geen gemakkelijke functie; als kampleidster stond zij immers tussen de Japanners en de geïnterneerden in. Volgens haar dochter Selma werd de handtekeningenactie niet - zoals op het originele formulier uit 1944 (zie hieronder) staat vermeld - gehouden 'in verband met de zeer vele moeilijkheden die Mevrouw HEYMANS en haar bestuur ondervindt van de Militaire Commandant.'
In het 'hoekje van tante Jos' in het Verzetsmuseum in Amsterdam geeft Selma de volgens haar juiste achtergrond van de handtekeningenactie:

In de ogen van sommige kampbewoners deed ze vaak dingen fout. Misschien ook omdat ze een Indische was? Op een keer had ze er genoeg van en zei: 'Als de bewoners niet achter me staan, dan stop ik.' Maar niemand wilde haar taak overnemen. Er werd toen gestemd of ze moest blijven. Alleen ik stemde tegen. Ik had er schoon genoeg van. Op haar verjaardag kreeg ze wel altijd mooie, zelfgemaakte cadeaus van de vrouwen in het kamp, zoals een tafelkleed en verschillende verjaardagskalenders.

   


Namen van geïnterneerden van het Poeloe Brayan C-kamp op 17 juli 1943

Van de grotere vrouwenkampen van Noord Sumatra (Brastagi, Gloegoer en Poeloe Brayan), in de omgeving van Medan, zijn de namen van de geïnterneerden van kamp Brastagi en van Poeloe Brayan C en E nagenoeg volledig bekend. De namen van de geïnterneerden van Brastagi zijn in een boekje uitgegeven door de Stichting Noord Sumatra Documentatie. De namenlijst is nog te verkrijgen bij de Stichting. De meeste geïnterneerden van Kamp E zijn begin juli 1944 overgebracht naar Gloegoer en vandaar in juni 1945 naar Aek Paminke II.
De namen van het kamp Poeloe Brayan C zijn verkregen van een tafelkleed dat de kampleidster, Mevr. Jos Heymans, ter gelegenheid van haar 43e verjaardag op 18 juli 1943 kreeg aangeboden van de geïnterneerde vrouwen van het C-kamp. Op het kleed zijn de huisjes als enveloppen geborduurd met bij ieder envelop de handtekeningen van de volwassen bewoners van het huisje. Hoeveel kinderen er bij iedere volwassene behoorden, weten we niet. De lijst geeft de situatie weer van 17 juli 1943. Het is mogelijk dat personen op een ander tijdstip eveneens in het C-kamp ondergebracht zijn geweest. Bovendien weten we niet of de lijst volledig is. Het is mogelijk dat sommige bewoners om wat voor reden dan ook hun handtekening niet op het tafelkleed hebben geplaatst. Ten slotte zijn de namen soms moeilijk te lezen vanwege het borduursel; er kunnen derhalve fout weergegeven namen in de lijst voorkomen.

Op het tafelkleed zijn 108 enveloppen (huisjes) geborduurd. De huisjes waren verdeeld in vier kamertjes van ongeveer vier bij vijf meter. Iedere kamer moest bewoond worden door tenminste vier personen; vaak waren dat er meer, soms ook minder. Dat verklaart het wisselend aantal namen bij ieder blok van vier huisjes in de onderstaande lijst. In de huisjes C 33 tot en met C 44 en de huisjes C 57 tot en met C 60 waren de Zusters van Dongen ondergebracht. Een * achter de naam betekent dat dit een lekenzuster is. De herkomst van de namen van Poeloe Brayan E is niet bekend.

Huisje/naam
C 1-4 P. H. van Liefland
C 1-4 C. Küller
C 1-4 M. Kraus
C 1-4 A. Patrick

C 5-8 C. Vonk
C 5-8 W. Vonk
C 5-8 M. Koot
C 5-8 N. Koot
C 5-8 C. Vinck
C 5-8 M. Withaar

C 9-12 J. Colie
C 9-12 L. van der Pavert
C 9-12 C. Grootens
C 9-12 F. Postma
C 9-12 J. N. Meyer
C 9-12 A. M. van Schermbeek

C 13-16 E. M. Paulus
C 13-16 W. Brugman
C 13-16 W. van Hasselt
C 13-16 E. van Winsen
C 13-16 N. van Winsen

C 17-20 G. C. Ester
C 17-20 M. Ester
C 17-20 M. Veenhuyzen
C 17-20 H. Homeijer
C 17-20 W. Kolhoff
C 17-20 A. van der Brink
C 17-20 F. Forijs
C 17-20 P. K. Q. Behr
C 17-20 M. H. van Rooy

C 21-24 R. Lansdorp
C 21-24 J. Lansdorp
C 21-24 A. Lansdorp
C 21-24 H. van der Hoeven
C 21-24 R. Kasje

C 25-28 M. Beun
C 25-28 J. Nienhuys
C 25-28 A. C. Lugt
C 25-28 J. Gongrijp
C 25-28 M. Beurs

C 29-32 C. Rugebrecht
C 29-32 J. Abbas
C 29-32 M. Harding
C 29-32 R. Leeflang
C 29-32 M. Londt

C 33-36 Moeder Engelmonda
C 33-36 Zuster Prisea
C 33-36 J. van Zanten *
C 33-36 Zuster Cajetana
C 33-36 Zuster Aniceta
C 33-36 Zuster Pasehala
C 33-36 Zuster Bernardina
C 33-36 Zuster Ladislaus
C 33-36 Zuster Hadephonsa

C 37-44 Zuster Supérieure
C 37-44 Zuster Wilhelma
C 37-44 Zuster Alberta
C 37-44 Zuster Catharine
C 37-44 Zuster Nathalia
C 37-44 Zuster Leo
C 37-44 Zuster Brigitte
C 37-44 Zuster Salesia
C 37-44 L. Toledo *
C 37-44 M. Leontine *
C 37-44 Zuster Rudolphine
C 37-44 Zuster Florentia
C 37-44 Zuster Anselma
C 37-44 Zuster Lucretia
C 37-44 Zuster Lamberta
C 37-44 Zuster Bibiana
C 37-44 Zuster Adriana
C 37-44 Zuster Emilia
C 37-44 Zuster Alphonsine
C 37-44 Zuster Mauritia
C 37-44 A. van den Bosch *
C 37-44 Zuster Willibrorde
C 37-44 Zuster Richarda
C 37-44 Zuster Joseph
C 37-44 Zuster Dorothea
C 37-44 Zuster Nepomucena
C 37-44 Zuster Alphonsina
C 37-44 Zuster Constantine

C 45-48 L. Nicolaï
C 45-48 A. ten Bosch
C 45-48 B. Supheert
C 45-48 E. Kaper
C 45-48 W. Werner
C 45-48 F. Lanting
C 45-48 A. de Richemont

C 49-52 A. van Eck
C 49-52 E. Papousek
C 49-52 H. M. Nelissen
C 49-52 J. H. Grijns
C 49-52 H. Hofsteenge

C 53-56 E. van Schaik
C 53-56 C. van Schaik
C 53-56 M. Magendans
C 53-56 J. M. Megendans
C 53-56 R. van der Maas
C 53-56 J. Harts
C 53-56 A. Rappard
C 53-56 E. van Katwijk

C 57-60 Moeder Engelbertis
C 57-60 Zuster Basila
C 57-60 Zuster Gervine
C 57-60 Zuster Michaëlle
C 57-60 Zuster Canisa
C 57-60 Zuster Adria
C 57-60 Zuster Françoise
C 57-60 Zuster Agnes
C 57-60 Zuster Ladisla
C 57-60 Zuster Clemence
C 57-60 Zuster Stanislaus
C 57-60 Zuster Venerande
C 57-60 Zuster Eustasia
C 57-60 Zuster Constantia
C 57-60 Zuster Helenie
C 57-60 Zuster Aquine
C 57-60 Zuster Josephe

C 61-64 C. Overlack-Lamer
C 61-64 O. Overlack
C 61-64 E. Bruinier
C 61-64 F. van Druten
C 61-64 F. Goud
C 61-64 A. G. Esmeijer
C 61-64 Z. van der Meulen
C 61-64 J. van der Meulen
C 61-64 A. F. Meckman
C 61-64 F. E. van Lier
C 61-64 H. van Blommestein
C 61-64 A. van der Aa

C 65-68 M. van Rossem
C 65-68 E. A. Maessens
C 65-68 C. P. Peters
C 65-68 G. Kelderman
C 65-68 W. Kelderman
C 65-68 E. de Waard
C 65-68 B. M. Kingma

C 70-74 B. Rijk
C 70-74 P. Hobbelen
C 70-74 L. Weber
C 70-74 D. Tweedij
C 70-74 M. Lamsvelt

C 75-79 A. Jordans
C 75-79 F. Jordans
C 75-79 M. van Bremen
C 75-79 A. van Noord

C 69-80-82 E. Nieuwenhuys
C 69-80-82 H. J. Aarse
C 69-80-82 D. Buffart
C 69-80-82 G. C. E. Berends
C 83-90 D. Lefèbre
C 83-90 H. Lefèbre
C 83-90 I. Lefèbre
C 83-90 R. de Bas

C 84-86 S. Wennekendonk
C 84-86 C. Specht
C 84-86 S. C. Hoek

C 87-89 R. Leffelaar
C 87-89 D. Roeloffs
C 87-89 A. Bergman

C 92-96 B. Faassen
C 92-96 C. Faassen
C 92-96 N. van Dormolen
C 92-96 J. van Dormolen
C 92-96 C. A. van der Veen
C 92-96 A. Sorée
C 92-96 J. Kromsigt
C 92-96 N. de Jong

C 97-101 F. A. Gijsberts
C 97-101 A. J. Janssen
C 97-101 L. Janssen
C 97-101 J. M. Janssen
C 97-101 E. C. L. Donck
C 97-101 S. Hemelsoet
C 97-101 G. Breman

C 91-102 K. Schijvenschuurder
C 91-102 Abels
C 91-102 H. Hillegaart

C 103-105 A. van Deutekom
C 103-105 L. Nutzmann
C 103-105 J. Kruyt

C 106-108 C. J. Been
C 106-108 C. D. van der Kooy
C 106-108 R. M. van Son
C 106-108 M. Wijman


Lijst van inwoners Poeloe Brayan E-kamp (1943/1944)

In de onderstaande lijst van geïnterneerden in het E-kamp van Poeloe Brayan treft u de namen aan van de geïnterneerde moeders. De lijst is waarschijnlijk niet volledig en er kunnen fouten voorkomen in de spelling van de namen. Het E-kamp bestond uit vier hongs en 48 huisjes. In dit overzicht zijn eerst de bewoners van de hongs opgenomen met tussen haakjes de namen van de kinderen en/of andere familieleden. Daarna de bewoners van de huisjes met de namen van de kinderen en/of andere familieleden op een aparte regel.
In juli 1944 is een groot deel (ongeveer 1000 vrouwen en kinderen) van Poeloe Brayan E naar Gloegoer overgebracht en vandaar in juni 1945 naar Aek Paminke II.

De bewoners van de vier hongs van het E-kamp in Poeloe Brayan.

HONG I

S. Kervel (Wybo, Loute en Phiepje)
J. J. Dormaar
Joke Derksen
W. Dutry van Haeften (Marius)
M. Muller-van de Akker (Doefje)
H. P. v. d. Linden-Helsloot
L. Creutz Doré
B. M. C. Poelman
B. J. G. Schüller (Lodi)
C. Smith-Heuner (Wim, Piet, Corry en Fransje)
S. Bronkhorst
J. C. Huizinga
A. Hornung (Ronny)
H. H. A. van Blommesteijn
S. M. van Messel
D. A. Tasche
C. Dijkman
L. R. Dousi
M. Stockhuysen (Anneke)
A. E. Stofkooper (Willem, Hilly)
J. v. d. Steen (Jenny, Henny)
K. Walrave
M. C. Kruisweg (baby, *15-5-1942)
G. Egenberger (Lien, Piet)
E. V. Baak (Marijke, Femke)
E. J. Nesvada (Wim, Dick)
E. Schouten (Stien, Lilly)
M. Caron
C. v. d. Mark
A. M. Monsma
M. J. Postel (Gait, Greetje)
L. J. M. Roborgh (Jan Lodewijk, Lion)
B. Hut (Pieta)
B. v. d. Schaaf (Beppie)
? Versteegh (Albert, Ferdinand, Gustaaf)
E. Bravenboer (Annie, Frits)
W. de Koning
D. de Groot (Carla, Els)
G. A. Sandbergen
Fransje Sandbergen
Connie Hornstra
A. van Wijngaarden
M. E. van Wijngaarden
M. J. Eygelsheim
M. C. Schnitahler
G. J. Funke
T. Vijk
S. A. Nieuwenhuijs
M. Fh. Baard (Nora, Hannie)
A. v. d. Scheer
V. A. Romswinckel
A. R. Loust
C. v. d. Meyden
A. D. F. van Brussel
E. van Brussel
A. van Brussel
L. A. Ornek (Ludwig, Charles, Rolf Richard)
A. Visser (Joost Pieter)
E. Dekker (Robbie)
S. K. de Rijk
R. van Walsum
J. A. C. Muller (Willy)
W. Kervel (Wybo)
W. Lindenbergh
A. W. Voorhagen (Rietje, Hans)
E. de Wilde (Erica)
J. Besier
L. J. Korten
E. v. d. Berg-Vincent (Maud)
? Scherius
E. M. C. Altona (Albert)
H. van Laer (Letty, Johny)
A. Tuinder (Liesbeth, Tonny)
T. Beets
M. de Rosario
W. J. de Bruin (Riet)
G. de Mol

HONG II

E. I. Dresen (Yvonne, Marcella, Arthur)
G. J. Pakvis
C. v. d. Ven (André, Marie José)
Z. van Ooy (Anka, Micky)
G. Schoenmaeckers
T. Bos (Raatje)
L. H. van Bommel
B. W. A. Fehr
M. H. A. Vreedenburgh (Nita, Rudi, Jan)
P. K. W. R. M. Last
H. C. Govers (Anneke, Tineke)
C. Lerks
J. L. Francken
A. C. Lügl
A. v. d. Broese van Groenou
H. W. Ch. Söndern
A. Gerlach
? Govaerts
N. Coster
A. C. van Dorssen (Carel)
E. F. Michelsen (Frits)
M. E. Romme (Miebet, Hendrik Jan)
Boukje van Laren
S. Umlauf von Biberfort (Jude, Brigitje)
D. W. de Serière (Jenny, Marceline)
M. S. ten Cate (Loekie)
A. M. D. Heinen
W. Horsman Paul, Crit, Felix, Maarten)
F. D. Schouten (Adri, Lida)
T. H. Koelewijn
Rob Hartman
Thea Hartman
N. Maier (Babs)
J. R. Pulle (Marian, Guus, Sjoerd)
M. J. Bloemhof (Meike)
A. P. Visser
A. G. Wortel (Jan)
T. van Blankensteijn
M. C. Verbeek (Rita, Nico)
E. F. J. de Vries (Albert)
P. J. Zipp (Nelly, Jopie)
E. Moerman (Inge)
J. Mollet
J. L. Bons
A. P. Middleton (Rolf, Evie, Ronny, Joyce)
J. Hanssens (Paula, Robbie)
S. A. Anthonys (Emy, Ilse)
E. W. von Gerhardt
J. Fierlier ? (*03-01-1886)
W. E. F. M. von Bose (Sacha)
Rita Lutteke
K. Jacobs (Theo)
C. Spark (Mary, Albert)
B. G. C. M. van Laren (Dick, Ernst, Berta)
J. van Dissel (Elly, Mans, Ilse, Ica, Bert)
A. Molenkamp (Harry, Jan)
H. C. Kaldenbach (Robbie)
B. H. Catharinus (Laura, Hanny, Vera)
G. Levendag (Greet)
T. W. Kroeze (Reintje)
N. van Driel (Keesje)
M. F. G. van Duijn
A. M. Steensma
F. D. C. Scherrer (Puf J. L. ?, Keesje C. G. )
E. Boekhoudt (Babs)
G. Kerlen-de Jong
H. G. Koene
W. H. Maier (Willy J. )

HONG III

K. van Munster
B. van Aarsen (Loekie)
G. Roestenburg (Truusje, Irene, Beatrix)
C. L. Gimberg (R. J. , Hetty)
A. Oostenbrink (Maria, Christiaan, Agnes)
A. M. Sievers (Willy)
A. Bollen (Peter)
B. R. Rövekamp (Alfonse Joh. , Elsje, Marijke)
M. Bakker (Willy, Kees)
J. Lubbers (Mijs)
D. Th. van Agteren (Dale, Loy, Norman)
J. Witop Koning (Stenny)
J. E. van den Burg
B. Hendriks
C. Mulder (Karel, Beatrix)
J. Kruier (Klaas, Marianne)
C. J. Schutijzer (Augustinus, Ria)
T. van Eijk
J. de Groot (Rolf, Hans)
A. W. Haafkens (Frits, Petie, Willy)
J. van der Lande (Frans)
R. Scheltes (Jan, Marijke)
J. Pelzer (Freddy)
M. van Wezel
J. Pluymaekers
M. Heidema (Loesje)
E. v. d. Rest (Adriaan)
M. Nöggerath
A. P. Paris (René B. , Jean L. )
H. Schouten (Wim)
J. C. S. Alting Sieberg (Henny, Peter, Rudi, Ferry)
A. van Melle (Joke, Frits, Eddy)
M. de Wijngaert
M. Lans (Bartje, Hansje)
L. M. Krot (Dirk)
G. J. de Boer (Wiebe)
G. Koster
Y. van Gilse
J. L. Westermann (Berndt, Mark)
? Friezenberg (Agathe, Franciska, Gerardus)
A. v. d. Ven
B. de Vries (Waldi, Mirna)
C. K. Schut (Guus)
M. Loman (Willy, Agnes, Marijke)
M. W. Bos (Clara, Jopie, Hannie)
T. J. Loosveld (Dora)
M. van Kaathoven
A. Heimsoth (Berry, Robbie, Silvi, Otje, Carla)
W. J. van Rappard (Jaqueline, Nancy)
A. L. van Dale
W. den Broeder (Willy, Stoffelina, Charlotte)
E. G. J. de Beer (Loes, Robbie, Eveline)
? Slieginga (Herre)
? Verbeek
? Jongens

HONG IV

C. E. Brans
E. v. d. Made
C. Elderhorst
F. Kars
A. Hetterschij
Zr. J. J. Rus
Zr. M. de Haan
M. E. v. d. Akker
F. M. Gazendam
C. van der Jagt
B. C. van der Jagt
W. Deuling
M. C. Tempelman
Zr. G. A. den Outer
L. F. Margadant
Ankie Huber
M. A. Jungman
O. Messchaert
H. du Celliée Muller
A. H. Veelo (Anneke)
O. M. Okma (Ena, Henk)
C. J. Bloemendal
P. A. Henske (Mies, Loekie)
W. Vos Dietz
S. C. Lenaers (Stannie, Trees, Loes)
L. Ochtman
N. S. Straatman (Ria)
A. Everwijn (Luuk, Era)
G. Oomen (Mea, Lia, Jan)
A. Bruigom (George, Marjolein)
J. S. C. Boogerman (Ineke, Ardien Kees)
C. M. Bloem (Anneke, Kees Jan, Connie)
A. Smoor (Hans, Evert Jan)
Zr. E. Meineke
H. Both
Th. Heyn (Joop, Peter, Anneke, Henkie)
C. Blaauwboer (Tienke, Ellen)
L. C. Staf
J. G. Kreits (Willy, Jantje)
M. White (Edmee, Jack, Mady, Roel)
F. Tempelman (Syske, Dora)
J. Wagelmans (Ietje, Truusje)
M. Camerik
Zr. G. Vreeken
K. Koers
C. W. Hoen
A. Feldbrugge
B. L. Wagner (Ellen)
Th. V. d. Werf
J. H. Vos Ferdinansen
D. Robberecht (Jo, Greet)
H. Raedt van Oldenbarnevelt
E. M. Jansz
H. M. Buynink
Zr. N. Klok
C. G. J. Enklaar
C. Meyster (Hetty)
A. P. Buys ( Gerda, Frits)
F. J. Berlage
A. C. Kobes (Ankie)
E. Smit Albero (Henny, Elsje)
G. Hazevoet (Henk

Jan, Adriana)
G. Hesse (Griet, Truus)
N. Jonker
Marianne Jonker
J. de Graaf (Ankie)
S. Berends (Roland, Marylon)
C. J. C. Doorman
M. H. Slieken
M. D. E. Broer (Maria)
E. van 't Hof (Huib)
H. Hulk
R. J. E. Conway (Harold)
L. Chevalier
E. Kraft
G. W. Scherius (Robbie, Ellen)
J. L. Bartels (Hans, Willy, Ilse)
W. Burggraaf (Jan Bert)
M. G. Berger (Sonja, Lily)
R. Dommers (Hennie)
J. J. J. Dumont (Frans, Bennie, Edith, Lennie)
F. Hofkes (Eva, Tineke, Jan)
R. Potjer (Els)
T. Baars (Jetje, Janneke)
A. F. E. Vernooys
A. Baanen

De bewoners van de 48 huisjes van het E-kamp in Poeloe Brayan.

HUISJE NAMEN

E 1 M. von Moller
E 1 O. von Moller
E 1 Olga von Moller

E 2 C. Touw
E 2 Conny Touw
E 2 A. v. d. Schroef
E 2 C. M. Levenson-Touw

E 3 B. de Gast
E 3 Nettie de Gast
E 3 Anneke de Gast
E 3 Jojos de Gast
E 3 Bertje de Gast

E 4 G. Mak
E 4 Tineke Mak
E 4 Hansje Mak

E 5 P. J. Flameling
E 5 Bep Flameling
E 5 Teuntje Flameling
E 5 J. van Tongeren
E 5 Hansje van Tongeren

E 6 A. J. Lantzius
E 6 Loekje Lantzius
E 6 M. Terlet

E 7 H. M. Looyen
E 7 Rietje Looyen
E 7 Bertje Looyen
E 7 Noppie Looyen

E 8 M. Verheyen
E 8 Kings Verheyen
E 8 Marian Verheyen
E 8 Stephan Verheyen

E 9/E 10 M. Dorsman
E 9/E 10 Magda Dorsman
E 9/E 10 Paula Dorsman
E 9/E 10 Nelly Dorsman
E 9/E 10 Tonneke Dorsman
E 9/E 10 Atie Dorsman
E 9/E 10 Hanneke Dorsman
E 9/E 10 M. Thoden van Velzen
E 9/E 10 Boukje Thoden van Velzen
E 9/E 10 Rietje Thoden van Velzen

Polikliniek:
E 11/E 12 T. Smeding
E 11/E 12 L. Overlack
E 11/E 12 C. A. Blankert
E 11/E 12 Hansje Blankert
E 11/E 12 D. Teengs

Huisjes:
E 13 P. J. J. Besnard
E 13 Mounky Besnard
E 13 Pieter Besnard
E 13 G. J. v. d. Bergh

E 14 A. A. Harms
E 14 Juul Harms
E 14 Lies Harms
E 14 Robert Harms

E 15 A. A. v. d. Mark
E 15 Robert v. d. Mark
E 15 Donald v. d. Mark

E 16 W. in 't Veld
E 16 Elleke in 't Veld
E 16 Marijke in 't Veld
E 16 Aadje in 't Veld

Pondok:
E 19 P. J. J. te Braak
E 19 Betsy te Braak
E 19 Anneke te Braak

E 20 M. Hagers
E 20 Jan Hagers
E 20 Dirk Hagers
E 20 Mady Verboom

E 21 L. Borger
E 21 E. M. Borger
E 22 J. E. Rouveroy van Nieuwaal
E 22 Edmay Rouveroy van Nieuwaal
E 22 Frieda Rouveroy van Nieuwaal

E 23 T. K. L. A. Bijleveld
E 23 Walter Bijleveld
E 23 N. Steenbeek
E 23 Gerard Steenbeek

E 24 E. C. van Harrevelt
E 24 Marijke van Harrevelt
E 24 Vijke van Harrevelt

E 25 S. Heerenveen
E 25 Corry Heerenveen
E 25 Sonja Heerenveen

E 26 Z. Kerkhoff

E 27 E. Brunet de Rochebrune
E 27 Yvonne Brunet de Rochebrune
E 27 Rudolf Brunet de Rochebrune

E 28 E. J. K. Knoop
E 28 Elly Knoop
E 28 Janie Knoop
E 28 Bea Knoop
E 28 Lily Knoop
E 28 Frits Knoop

E 29 M. Anthonys Wilkinson
E 29 Richard Anthonys Wilkinson
E 29 Beatrix Anthonys Wilkinson
E 29 Rudy Anthonys Wilkinson

E 30 A. van Thienen
E 30 Jo van Thienen
E 30 Hilda van Thienen
E 30 Willy van Thienen

E 31/E 32 E. A. Timmerman
E 31/E 32 Betsy Timmerman
E 31/E 32 Henk Timmerman
E 31/E 32 Hilda Timmerman
E 31/E 32 Roosje Timmerman
E 31/E 32 G. M. Wiersma
E 31/E 32 Pietje Wiersma

E 33 A. v. d. Sluis
E 33 Abbie v. d. Sluis
E 33 Nico v. d. Sluis
E 33 Evie v. d. Sluis
E 33 Oma v. d. Sluis

E 34 M. Opstelte
E 34 Florence Opstelte

E 35 A. Coppoolse

E 36 J. de Vries
E 36 W. de Vries
E 36 Hans de Vries

E 37 H. C. Verzijden
E 37 Han Verzijden
E 37 A. C. Hijnen

E 38 B. F. C. Hamel
E 38 Wiebe Hamel
E 38 Dirk Jan Bot
E 38 Hans Bot

E 39 J. van Musschenbroek
E 39 Pieter van Musschenbroek
E 39 Berto van Musschenbroek

E 40 R. H. Neuteboom
E 40 M. Wennekes
E 40 Peter Wennekes

E 41 L. Cochius
E 41 Babs Cochius

E 42 L. C. de Vreede
E 42 Eric de Vreede
E 42 Henny de Vreede
E 42 ? Bussink (met twee zoons)

E 43 N. Lameyn
E 43 Marion Lameun
E 43 Hora Lameyn

E 44 R. S. Nienhuys
E 44 Lily Nienhuys
E 44 Kees Nienhuys

E 45 P. v. d. Noorda
E 45 G. C. te Boekhorst
E 45 Jan te Boekhorst

E 47 W. A. L. van Overstrate Kruysse
E 47 Greetje van Overstrate Kruysse

E 48 E. E. Hoogveld
E 48 M. E. Burghard