Spring naar inhoud

Boeken

boekDe boeken ontlenen hun naam aan de eindkampen van de internering in Noord Sumatra. De afkortingen AP I, II en III staan voor Aek Paminke I (globaal geïnterneerden uit de kampen Poeloe Brayan D, Atjeh en Tandjoeng Balei), II (geïnterneerden uit de kampen Poeloe Brayan A, B, C, E en Gloegoer II) en III, (geïnterneerden uit het kamp Brastagi), de kampen, waarin in juni/juli 1945 vrouwen en kinderen uit de kampen in de omgeving van Medan werden ondergebracht. De afkorting S staat voor Si Rengo Rengo, het kamp waar de mannen in de loop van 1945 werden geïnterneerd. Deze kampen lagen alle ongeveer 350 km zuidoostelijk van Medan in een ongezond en moerassig gebied. Het laatste deel van de reeks dagboeken, ‘Voorspel en Medan’, bevat dagboekfragmenten van vóór maart 1942 en van de periode in het laatste kamp, het Poloniakamp in Medan, waar alle vrouwen, kinderen en mannen uit Aek Paminke en Si Rengo Rengo in de maand oktober 1945 werden geconcentreerd. Daarnaast zijn verslagen opgenomen die direct na de oorlog zijn opgeschreven. En ten slotte bevat een belangrijk deel van dit laatste boek brieven van dr. Verhoef, die van 1920 tot 1932 arts geweest is in Medan en elders op Sumatra, waarna hij naar Nederland terugkeerde en de Tweede Wereldoorlog in Europa meemaakte. Hij vertrok direct na de oorlog voor het Rode Kruis naar Sumatra en schreef zijn ervaringen en observaties aan zijn familieleden in Holland. Het interessante van deze brieven is dat dr. Verhoef aan de ene kant Sumatra en Medan goed kende, omdat hij er jaren gewerkt had, en aan de andere kant een betrekkelijke buitenstaander was, omdat hij de oorlogstijd niet in Indië, maar in Nederland doorbracht.

 

Prijzen van de boeken van de Stichting Noord Sumatra Documentatie voor leden:

Formaat: 16 x 22,4 cm
Uitvoering: paperback met full colour omslag
Geïllustreerd met authentieke kamptekeningen, foto’s en kaarten

Boek

ISBN
Blz.

AP I194290-71590-05-422417,50
AP I1943-4590-71590-12-758832,--
AP IKoch90-71590-13-524812,25
AP II194290-71590-07-047022,--
AP II1943-4590-71590-09-747823,80
AP III194290-71590-01-142017,50
AP III194390-71590-02-x25511,35
AP III194490-71590-03-838717,50
AP III194590-71590-04-631917,50
Losse namenregisters: 1942/1943/1944/19457,95
S194290-71590-06-237619,--
S194390-71590-08-933619,--
S194490-71590-11-943222,--
S194590-71590-10-064032,--
Voorspel/Medan90-71590-14-343222,70

Voor onze leden/ex-geïnterneerden biedt de Stichting de boeken per serie tegen speciale prijzen aan, uiteraard zolang hele series voorradig zijn. Voorspel/Medan is in dit aanbod niet opgenomen, omdat het boek, op een zeer beperkt aantal exemplaren na, uitverkocht is.

Serie AP I(drie boeken)30,--
Serie AP II(twee boeken)25,--
Serie AP III(vier boeken)35,--
Serie S(vier boeken)45,--
De hele serie van 13 boeken95,--

De prijzen van de boeken zijn exclusief verzendkosten. De boeken kunnen besteld worden bij Bert Oudenhoven.