Spring naar inhoud

Links

Japanse kampen in Noord Sumatra 

Informatie over Japanse kampen in Noord Sumatra gedurende de tweede wereldoorlog. 

Museum en tehuis Bronbeek
Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) biedt veteranenzorg en herdenkt een specifiek (Indisch) verleden. Bronbeek biedt ouderenzorg aan oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). In het museum krijgt u een beeld van het koloniale verleden van Nederland en voornamelijk van Nederlands-Indië. Hierbij ligt de nadruk op het militaire aspect. Verder biedt Bronbeek: congres- en vergaderfaciliteiten op aanvraag; reüniefaciliteiten en gelegenheid tot gedenken en herdenken.

Verzetsmuseum
Het Verzetsmuseum is gevestigd in gebouw Plancius, tegenover de hoofdingang van Artis. In de permanente expositie roept een decor van nagebouwde straten en wandvullende foto's de sfeer op van de oorlogsjaren. Authentieke voorwerpen, foto's, documenten, film- en geluidsfragmenten vertellen de geschiedenis van mensen in oorlogstijd; verhalen over het uitzonderlijke én het alledaagse. Het museum heeft ook een permanente expositie over Nederlands-Indië.

Indische kamparchieven
De informatie op deze website is in hoofdzaak ontleend aan de tweedelige Geïllustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942-1945 van J. van Dulm, W.J. Krijgsveld, H.J. Legemaate, H.A.M. Liesker en G. Weijers. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de Geïllustreerde atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947 (2009) van H. Beekhuis, H.Th. Bussemaker, A.A. Lutter en P.M. de Haas en van de websites van H. Beekhuis. Daarmee is geput uit de resultaten van jarenlang onderzoek door ex-geïnterneerden, waaraan vele andere ex-geïnterneerden hebben bijgedragen.

Tekeningen uit Japanse interneringskampen uit de collectie van Museon en NIOD
De belangrijkste collectie tekeningen uit Japanse interneringskampen is te vinden in het Museon in Den Haag: bijna vierduizend stuks. Daarnaast beschikt het museum over een uiteenlopende verzameling kamprelicten, zoals huishoudelijke artikelen, documenten, gereedschappen en zelfgemaakte muziekinstrumenten enz. In het 250 meter strekkende archief betreffende de bezetting van Nederlands-Indië, dat door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie wordt beheerd, bevinden zich nog eens ruim duizend tekeningen.

Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949
Deze website ondersteunt de "Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949". De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering